Vi rekommenderar att använda IMAP då du kan använda samma mail på både dator och mobil samtidigt. IMAP läser mailen som kopior från servern hela tiden, medans POP3 sparar ner och tar bort mailet från servern så du bara har kvar mailet på din dator. Då måste du själv säkerhetskopiera din mail om du ska byta dator.